Κατασκευή λιπαντικών μονάδων

bytio4
bytio3

Αυτοκινούμενες λιπαντικές μονάδες για την τροφοδοσία και την συντήρηση μηχανημάτων και φορτηγών:

  • Δεξαμενή καυσίμων
  • Δεξαμενή νερού
  • Πλυστικό υψηλής πίεσης
  • Αεροσυμπιεστής με αεροφυλάκιο
  • Αυτόματοι γρασαδόροι
  • Κορυφαία υλικά κατασκευής
  • Πολλές σχεδιαστικές επιλογές

Λιπαντική Μονάδα Μάντζιος

Λιπαντική Μονάδα Χατζηγάκης

Λιπαντική Μονάδα Ξανθάκης Α.Τ.Ε.