Σύστημα Εισροών-Εκροών

fuel 1596622 1920

Το Singular Station Manager είναι μία ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης για μικρά και μεγάλα πρατήρια καυσίμων.Η εφαρμογή ελέγχει και καταγράφει την “αυλή” του πρατηρίου (αντλίες και δεξαμενές),ακόμη και όταν λείπετε. Η λύση περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την εφαρμογή για την αυτόματη διασύνδεση και τον έλεγχο των αντλιών.

Singular Logic Station Manager 1

Επιπλέον διατίθενται οι εφαρμογές:

 • Αυτόματη διασύνδεαη και τον έλεγχο των αποθεμάτων των δεξαμενών με βυβομετρικούς ράβδους.
 • Τιμολόγηση.
 • Άνοιγμα – Κλείσιμο & αποστολή τιμών στις αντλlες.
 • Παρακολούθηση συναλλαγών στις αντλίες.
 • Έκδοση αποδείξεων σε ΑΔΗΜΕ αντλιών καυσίμων.
 • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά αντλία.
 • Πολλαπλές βάρδιες ανά ημέρα.
 • Χειροκίνητη /Αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα προ-εγκεκριμένων πωλήσεων.
 • Ανάγνωση και εκτύπωση ηλεκτρονικών μετρητών ανά πάσα στιγμή.
 • Παρακολούθηση βαρδιών υπαλλήλων με ανάθεση αντλιών.
download 1
download

Παρακολούθηση Δεξαμενών

 • Συνεχής ένδειξη στάθμης (mm),θερμοκρασίας (‘C) και αποθέματος (λίτρα).
 • Αυτόματη αναγωγή σε 15″C.
 • Έλεvχος αποθεμάτων – ελλειμμάτων.
 • Αυτόματος προσδιορισμός πυκνότητας & συντελεστή διαστολής στις παραλαβές.
 • Έλεγχος διαρροών.
 • Εντοπισμός σφαλμάτων καλιμπραρίσματος αντλιών.
 • Alarrn (νερού, υπερχείλισης, αδειάσματος).

Αυτοματισμοί

 • Πρόσθετες δυνατότητες.
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων.
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών πινακίδων τιμών.
 • Διασύνδεση με εφαρμογή διαχείρισης πωλήσεων αίθουσας (Singular Control2, 3 & 4, ProfitRMS).
 • Προσθήκη ΑΔΗΜΕ καυσίμων (εγκεκριμένο μοντέλο ICS ALGOBOX).
 • Αυτόματη έκδοση αποδείξεων Λιανικής,Τιμολογίων κ.ά. παραστατικών.
 • Παρακολούθηση πελατών – αποθήκη αιθουσας mini market.

Αναφορές

 • Αναφορά βάρδιας (μετρητές,καύσιμα, πωλήσεις, αποθέματα) σε μια σελίδα!
 • Αναφορές και απεικόνιση σε βάρδια, ημέρα, μήνα και έτος.
 • Περιοδική αναφορά πωλήσεων.
 • Περιοδική αναφορά διαχείρισης αποθεμάτων.
 • Εμφάνιση πληροφοριών με σύντομο και περιεκτικό τρόπο.

Συμβατότητα

 • Επικοινωνία με όλους τους γνωστούς τύπους αντλιών. (Νuονο Pignone, Wayne,Tokheim,Scheidt & Bachmann,Kienzle, IFSF compatibles, CoCa, κ.α.)
 • Δυνατότητα συνδυασμού αντλιών διαφορετικών κατασκευαστών χωρίς τροποποιήσεις!

Η εγκατάσταση, η εκπαίδευση στη χρήση καθώς και η εύρυθμη λετουργία του Singular Station Manager, παρέχονταιαπό τους εξεδικευμένους μηχανικούς και συμβούλους της Singularlogic. Η SingularLogic, η μεγαλύτερη εταιρία επιχειρηματικού λογισμικού,διαθέτει σήμερα περισσότερους από 55.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα,σε επιχειρήσεις κάθε τομέα και μεγέθους.