Λίπανσης

balvoniera

ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

 • Τροχήλατοι ελαιοσυλλέκτες διαφόρων μεγεθών
 • Άδειασμα του ντεπόζιτου με αέρα
 • Δείκτης στάθμης
 • Λεκάνη συλλογής με σχάρα (φίλτρο)
 • Περιστρεφόμενη και ρυθμιζόμενη σε ύψος λεκάνη συλλογής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

 • Φορητοί πνευματικοί αναρροφητές διαφόρων μεγεθών
 • Εύκολος χειρισμός
 • Δείκτης στάθμης
 • Σωλήνας αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων
 • Αυτόνομη λειτουργία σε οποιοδήποτε μέρος
 • Εφοδιασμένος με σειρά ραβδών
  Διατίθεται και με διάφανο βαθμονομημένο προθάλαμο
download

ΑΝΕΜΕΣ


Διάφορες ανέμες για κάθε είδους ρευστά (αέρας, λάδι, γράσο, ασετιλίνης κα.)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΣΟΥ


Πνευματικές αντλίες για μετάγγιση και διανομή διάφορων προϊόντων.