Σωλήνας μεταφοράς καυσίμων

nupi8

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικού σωλήνα μεταφοράς καυσίμων μονού και διπλού τοιχώματος. Κατάλληλος για εξαερώσεις και ανάκτηση ατμών.

  • Μεγαλύτερος χρόνος ζωής
  • Ελαστικός και ανθεκτικός σωλήνας μεταφοράς καυσίμων