Πολιτική ποιότητας & ασφάλειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΙΚΑΡOΣ Α.Ε δεσμεύεται για την ποιότητα , την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και το περιβάλλον. Η ΙΚΑΡOΣ Α.Ε δεσμεύεται για την ύπαρξη ανοιχτού καναλιού επικοινωνίας μέσω του email της εταιρείας (ikaros2@otenet.gr) ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα υποβολής παραπόνων απο τα ενδιαφερόμενα μέρη.
5 Certification